Kroki och modellteckning handlar om att avbilda en modell på kort eller lång tid. Det är lite svårt att definiera exakt var gränsen går mellan att en bild är en teckning eller en skiss, men man brukar  med skiss avse snabbare teckningar . Bilder som tagit längre tid att rita  benämns ofta som teckningar. Kroki är modellmålning efter nakenmodell i verkligheten. Jag har tecknat kroki sedan 1995. Bland mina krokier finns både teckning och inslag av kollage och måleri.